Mermalionův stručný průvodce
světem RuneScape

Mountain Daughter Quest

tento úkol je jen pro platící hráče a je klasifikován jako středně náročný

Požadavky:
level 21 Agility
schopnost zabít lvl 71 monstrum

Odměna:
2 questpointy
1000xp do dovednosti Attack
2000xp do dovednosti Prayer
medvědí hlava

Poznámka: Nemáte-li ještě splněn quest Fremennik trials, může být řešení maličko odlišné. Sice se tento quest neuvadí v požadavcích, ale některé odpovědi NPC jsou evidentně určeny jen pro hráče, kteří Fremennik trials dokončili, a některé se dokonce odkazují i na Throne of Miscellania.


Návod

Vybavení: rope (lano), plank (prkno), pickaxe (krumpáč), gloves (rukavice), axe (sekera)

Vezměte si plank (prkno), rope (lano) a pickaxe (krumpáč) a běžte do tábora odpadlických Fremenniků východně od Rellekky. Tábor leží v horách západně od Troll Strongholdu, na sever od Golden Apple tree a na jih od Trollweiss mountain. Přístup je pouze z východní strany, malý kousek severně od golden apple tree. Abyste se tam dostali, potřebujete lano. Přes cestu do tábora je kámen a hlídač vám ho nedovolí přelézt. Musíte se pár kroků vrátit, vylézt po severním svahu nahoru a obejít po horní pěšince kámen se strážcem dole. Na konci horní pěšinky je balvan (boulder), na který použijte lano a tím sešplháte dolů na cestu strážci daleko za zády. Sledujte cestu až do tábora a tam jděte rovnou do chatrčostanu se značkou začátek questu na minimapě (je na východní straně). Tam sídlí náčelník Hamal (Hamal the Chieftain). Úkol začnete tak, že si s Hamalem promluvíte a budete postupně volit odpovědi "Actually, I'm Fremennik", "So what are you doing up here?" a "I will search for her". V průběhu rozhovoru zjistíte, že se jedná o tábor odpadlických Fremenniků, kteří hlásají cosi jako "návrat ke kořenům" a osadníci z Relleky jim přijdou příliš "civilizovaní". Návrat k přírodě sebou nese i určité nepříjemnosti, například nutnost se čas od času přestěhovat, když okolí tábora už nedokáže tábor uživit (i přírodu je možné vybydlet). Jenže teď jsou už velmi dlouho na jednom místě, protože náčelníkova dcera se ztratila a dokud se nenajde, načelník pokyn ke stěhování nedá. Jako pravý dobrodruh samozřejmě náčelníkovi nabídnete svou pomoc a když ho konečně přesvědčíte, aby ji přijal, tak vám k tomu povolí konverzovat s ostatními lidmi v táboře (a taky už se nemusíte do tábora dostávat po laně).

-- mapa bude až bude, tj. až bude podklad od Jagexu, sám ji kreslit nebudu --

Promluvte si s náčelníkem ještě jednou a proberte obě dostupná témata, tím získate informaci o snoubenci jeho dcery, který by se měl nacházet někde u jezírka a možná i mít o něco více informací. Než vyrazíte k jezírku, obraťte svou pozornost na malou bažinku jižně od náčelníkova domečku. Natěžte si tu nějaké bahno (DIG MUG) - stačí vám k tomu ruce. Pak jděte do kozí farmy severně od náčelníkovi chatrče a seberte si tu dlouhou hůl (pole). Až budete mít tyhle věci, vyrazte po cestě na sever a pak na západ kolem jezírka. Cestou narazíte na snoubence náčelníkovy dcery, Ragnara, od kterého se dozvíte, že se náčelníkova dcera jmenuje Asleif a že zmizela někde tady, u toho stromu. Také vám řekne, že Asleif sem chodila zpívat a že ještě pořád její zpěv (nebo jeho ozvěnu) kolem slyší, ale stejně nemůže ji najít. Podívejte se tedy na ten strom a zkuste po něm vyšplhat - nejde to, je kluzký. Použijte na něj lepivé bahno a je po problému, můžete přešplhat na ostrůvek severně od břehu. Severně od něj je další ostrůvek a mezi nimi vyčnívá nad hladinu malá hromádka kamenů. Použijte na ni svou hůl a přeskočte na další ostrov. Jděte na východní konec ostrůvku a tam uvídite dva ploché kameny, jeden na vašem břehu a druhý na protilehlém břehu centrálního ostrova. Použijte na bližší plochý kámen prkno a přejděte po této provizorní lávce. Na centrálním ostrůvku jděte na jeho východní stranu a klikněte na bubliny, vycházející z vody na jižní straně ostrůvku (Listen at ...). Budete osloveni ozvěnou hlasu dávno mrtvé Asleif (a protože jste uprostřed jezírka, kde je hlas nejsilnější, konečně mu rozumíte). Chvilku si s hlasem pokecejte ("Hello! Who are you?" a "So what exactly do you want from me?"). Hlas Asleif po vás bude chtít splnit dva úkoly. Obnovit vztahy s Rellekkou ("That sounds like something I can do") a najít nový zdroj jídla pro odpadlíky, protože jejich okolí je již zcela vyčerpáno.

Vraťte se na břeh a běžte na kozí farmu. Tam si promlufte s chovatelem koz Jokulem a ten vám prozradí, že v místních horách roste pouze a jedině White Pearl Fruit. Je dokonce možné ho najít i na sněhu a na vrcholcích hor. Od Jokula běžte za náčlníkem Hamalem a promluvte si ještě i s ním. Neuvěří vám, že je jeho dcera mrtvá, ani vám nepomůže s úkolem ohledně zdroje jídla pro tábor, ale když zavedete řeč na Rellekku, dozvíte se, že už poslal zástupce do Relleky, ale nemá o něm žádné zprávy. Možná že ho ti hrozní barbaři drží v nějakém vězení? Asi byste se měl po něm podívat. Jmenuje se Svidi. Opusťte tábor a jděte na západ směrem k Rellecce. Někde v tomto prostoru se pohybuje Svidi, bohužel operuje na tak velkém území a chodí tak rychle, že je poněkud obtížné ho najít. Až se vám to podaří, oslovte ho a dozvíte se, že v Rellecce ještě ani nebyl, protože se bojí. Použijte v rozhovoru odpověď "Can't I persuade you to go in there somehow" (pozor, pokud použijete tu druhou možnost, rozhovor skončí a budete si muset Svidiho odchytit znovu!). Takto se dozvíte, že do Rellekky nepůjde, dokud nedostane glejt na volný průchod. Tak fajn. Jděte do Rellekky, do hostince přímo na sever od vchodu do města a tam najděte náčelníka Brundra a promluvte si s ním o odpadlících. Brundr prohlásí, že žádný glejt nevydá, dokud odpadlíci nevrátí posvátný kámen, který odnesli, když odcházeli. Ještě se dozvíte, že je to úplně obyčejný kámen, slouží jen jako symbol odmítání runové magie. Odeberte se znovu do tábora odpadlíků a promluvte si s náčelníkem Hamalem. Výsledek je předvídatelný, kámen nevydá. Jděte tedy do stanu s kamenem (je to ten jižní) a použijte na kámen krumpáč. Tím ho rozdělíte na dvě polovinu a jednu z nich si vezmete. Odneste ji Brundrovi a ten je spokojen (dokonce pobaven vaším řešení) a potřebný glejt vám vydá.

Teď je čas, podívat se po semínku White Pearl tree. Vezměte si z banky rukavice a vypravte se na vrcholek White Wolf Mountain, přesně do místa, kde je přistávací místo gnome glideru. Najdete tam podivné zakrnělé stromečky, ze kterých je možné si opatřit White Pearl Fruit (pokud máte nasazené rukavice a jste v patřičné fázi tohoto questu). Utržené ovoce snězte a získáte tak semínko. Vezměte si to semínko, glejt pro Svidiho, prkno, hůl, sekeru a taky zbroj a možná jídlo nebo potions (podle toho, co potřebujete pro boj s lvl 71 monstrem). Nechte si 5 volných míst v batohu, budete je potřebovat (můžete si na to místo dát i jídlo, pokud si myslíte, že ho určitě spotřebujete). Jděte na východ od Rellekky, vyhledejte Svidiho a dejte mu glejt od náčelníka Brundra. Pak jděte do tábora dopadlíků a předejte semínko náčelníku Hamalovi (promluvte si s ním o zdroji jidla) a pak si sním promluvte i o Rellecce a tím jste dokončili první dva úkoly, které vám zadal hlas Asleif. Vraťte se tedy na centrální ostrůvek a promluvte si s "hlasem" znovu. Tentokrát bude chtít, abyste přesvědčili Hamala, že Asleif je mrtvá. Nejlépe předložením důkazů. Asleif si "vzpomíná", že ji na břehu jezera přepadla jakási příšera.

Vraťte se na břeh a jděte dál po cestě kolem jezera po směru hodinových ručiček. Nakonec dojdete k malému hustému lesíku, kterým se musíte prosekat k jeskyni za ním. Hluboce se nadechněte, zadržte dech a vstupte do jeskyně (dřív to nejde). Jděte chodbou dovnitř hory, až přijdete do velké centrální jeskyně. Uprostřed je spousta koster a mezi nimi najdete rozloženou mrtvolu ženy. Jenže její bližší prozkoumání není možné, jakýsi smrdutý mluvící medvěd vám v tom brání, ale bojovat s vámi nechce. Nedá se nic dělat, musíte s ním hodit řeč a vyprovokovat ho k boji. Zvolte možnosti "It's just me, no one special.", potom "You mean a sacrifice?" a nakonec "You look like a man in bearsuit!". To Kendala (respektive chlápka, co se vydává za Kendala), konečně donutí k boji. Zabijte ho a získáte tak jeho hlavu jako trofej. Seberte také mrtvolu Asleif (woman corpse) a jděte zpět k Hamalovi. Mimochodem zjistíte, že Asleif zmizela už asi před deseti lety a Hamal to nakonec upřesní na 14 let!. Odpadlíci jsou vážně dost divný.

Hamal konečně uzná, že je jeho dcera mrtvá a požádá vás o zajištění pohřbu. Je to jednoduché, pohřběte ji na onom centrálním ostrůvku, dejte jí do hrobu nějaký její předmět a na hrobě vytvořte náhrobek z kamenů ve tvaru lodi. Kameny najdete všude kolem (například na kozí farmě), takže si jich 5 nasbírejte a pak jděte k Ragnarovi. Ten vám dá náhrdelník, který chtěl Asleif věnovat na posledním rande a tím máte vše co potřebujete k dokončení úkolu. Jděte na ostrůvek, pohřběte mrtvolu (bury corpse) a pak použijte kameny na hrob. Tím vytvoříte náhrobek a úkol je tím konečně dokončen."