Mermalionův stručný průvodce
světem RuneScape

Elemental workshop II Quest

tento úkol je jen pro platící hráče a je lehký a krátký

Požadavky:
dokončený Elemental workshop I quest
lvl 20 Magic
lvl 30 Smithing

Odměna:
1 questpoint
7500 xp do dovednosti Crafting
7500 xp do dovednosti Smithing
schopnost vyrábět a nosit elemental mind armor

druhá, mírně upravená verze.


Návod

Vybavení: hammer, 2 elemental bary nebo pickaxe a 8 coals, knife nebo klíč z Elemental workshop I.

Quest začíná v exam centru v digsite východně od Varrocku. Umite-li teleport to camelot, vemte si runy ssebou, případně cokoliv, co vám pak umožní rychlý přesun do seers village. Jděte do jihovýchodního rohu exam centra ke knihovnám, tvořícím jakousi "přepážku" v místnosti. Prohledejte východní knihovnu na severní straně této přepážky a měli byste najít old-looking book takové zelenomodré (petrolové) barvy. Pokuste se ji přečíst (Read beaten book) a získáte ještě papír s kódem, který v ní byl jako záložka. Nyní si knihu přečtěte a získáte tak schopnost výroby elemental helmets (jen pokud budete mít tuto knihu u sebe, takže ji nevyhazujte! Je to stejné, jako když pro výrobu elementálního štítu potřebujete knihu z prvního questu). Tím je quest zahájen a můžete se přesunout do Seers village, kde probíhá zbytek úkolu.

V Seers village si vezměte z banky všechno vybavení, nemáte-li už klíč (pozor, může být i na kroužku z One small favour questu), tak si vezměte knife a opatřete si nový klíč stejným způsobem, jako v questu Elemental workshop I. Běžte do kovárny, odemkněte si falešnou zeď a přečtěte si papír, který byl v knize jako záložka. Na papíru jsou uvedeny pokyny, jak získat klíč od padacích dveří do dalšího patra elemental workshopu. První pokyn je jít dolů po schodech (provďte), pak je tam trasa tvořená počtem kroků a světovou stranou, která vás nakonec dovede k podivnému stroji (machinery) západně od vstupu do oblasti water elementálů (severní místnost). Ten prohledejte (search machinery) a získáte klíč. nyní běžte doprostřed workshopu a otevřte velké kopulovité dveře na podlaze (klíč se použije automaticky). Sestupte dolů a ocitnete se ve velké hale s podivnými stroji propojenými kolejovou drahou s vozíkem. Hala má kolem ochoz, kam se můžete dostat po dvou schodištích. Kromě toho jsou tu ještě další schody vedoucí dolů, kterých si zatím nemusíte všímat. Jsou tu celkem čtyři zařízení - jeřáb, parní lis, vodní tank a sušící tunel. Kromě toho je tu jižně od přístupového schodiště ohrádka s pákou, označená cedulí se symbolem vozíku. V ohrádce je páka a když za ní zatáhnete, vozík popojede od jednoho stroje k druhému.

Zatím ho nechte, kde je a běžte k jeřábu (crane), který se nachází na jižní straně. Vedle západní páky je bedna s výkresy, která má volbu sebrat "take schematics", což proveďte a vezměte si postupně oba výkesy (potřebujete minimálně crane schematic) a prostudujte si je (read). Nyní obraťte svou pozornost k rozbitému jeřábu a prohlédněte si ho (examine old crane). Vraťte se o patro výš a, pokud je nemáte, udělejte si dva elemental bary. Jeden z nich hned použijte na workbench a udělejte si elemental claw. Vraťte se dolů k jeřábu a zatáhněte za západní páku. Tím se drapák jeřábu spustí dolů a vy na něj můžete požít právě vytvořený elemental claw. Hotovo, jeřáb je opraven. Zatáhněte za pravou páku ještě jednou a tím se drapák zvedne do pohotovostní polohy. Položte druhý elemental bar na vozík (use elemental metal on jig cart), pokud vozík není v pozici u jeřábu, musíte ho tam dopravit pomocí ovládací páky vozíku v ohrádce na sever od vás. Nyní zatáhněte za pravou páku, počkejte až drapák sjede dolů a sebere elemental bar s vozíku a pak za tutéž páku zatáhněte znovu. Přejděte k levé páce a zatáhněte za ní, jeřab se otočí nad lávové pole na jihu. Přejděte opět k levé páce a spusťte drapak i s vaším barem do lávy. Počkejte, až změní barvu a pak ho vytáhněte, otočte pravou pákou jeřáb nad vozík, levou pákou ho naložte a zvedněte prázdný drapák nahoru, aby vozík mohl odjet. Neberte rozpálený ingot z vozíku! Zdraví škodlivé! Běžte k páce ovládání vozíku a jednou zatáhněte. Vozík s rozpáleným ingotem se posune pod lis.

Nyní obraťte svou pozornost k bednám, které se povalují různě po místnosti a také k ostaním třem strojům. Na každém stroji dejte examine, abyste přišli na to, co mu asi chybí, a potom prohledejte všechny bedny. Měli byste najít 3 různě veliká ozubená kola (cog) a kus roury (pipe). Pokud jste prohledali všechny bedny a nenašli jste některý z těchto předmětů, nezoufejte, ještě je několik beden nahoře na ochozu, kam stejnak musíte pravě teď jít. Vylezte tedy po schodech nahoru na ochoz a pokračujte v prohledávání beden. Během procházky po ochozu najdete dvě zajímavá místa. Na západní straně ochozu najdete junction box, který otevřete a pokuste se propojit správně trubky od lisu. propojení se provádí kliknutím na jednu a pak druhou koncovku uvnitř levé strany boxu. Řešení, které fungovalo mě, máte na obrázku dole. Nejprve klikněte na levý horní nátrubek a pak na pravý spodní. Potom na pravý horní a střední horní a pak na levý spodní a prostřední spodní. Tím by měl být opraven lis. Druhým zajímavým místem na ochozu je děravá trubka uprostřed severní části ochozu. Použijte na ní kus trubky, nalezený v jedné z beden a budete mít opraven i vodní tank.

Slezte dolů a použijte páku od lisu. Najdete ji u tří vertikálních rubek mírně jihovýchodně od lisu. Pokud jste zapojili trubky v junction boxu dobře, lis sjede dolů a rozpálený bar se poněkud splácne. Nyní si posuňte vozík o další čtvrtkruh k vodnímu tanku na severu. Běžte tam, zatáhněte za páku poblíž dveří a ty se otevřou. Pak použijte dvakrát kliku (corkscrew lever) napravo od páky, tím se vysune výložník, uchopí vozík a zasune se zpět do tanku. Zatáhnutím za páku zavřete dveře. Běžte k velkému kohoutu vlevo (na západě) a otevřete ho. Počkejte, až se tank zaplní vodou a kohout zase zavřete. Ingot by měl změnit barvu na modrou. Běžte k velkému kohoutu úplně vpravo a otevřete ho. Počkejte, až se voda vypustí a kohout zavřete. Pákou otevřete dveře, klikou vysuňte výložník s vozíkem a pak vyložník zasuťe do tanku a zavřete pákou dveře, aby nepřekážely vozíku v odjezdu. Jděte k ovládací páce vozíku a posuňte ho do sušícího tunelu.

Posledním rozbitým zařízením je náhon větráku v sušícím tunelu. Na jeho opravu potřebujete ty tři ozubená kola. Běžte k tunelu na východní straně velké haly a v levé části jeho stěny najdete tři osy (pin), na které je nutné správně umístit ozubená kola. Velké ozubené kolo patří doprava, malé kolo patři doleva nahoru a střední ozubené kolo patří doleva dolů. Tím je poslední stroj opraven a zbývá ho použít. Nyní pákou u tunelu zapněte větrák. Zjistil jsem, že pokud je větrák zapnutý před tím, než tam přijede vozík, tunel nepracuje spolehlivě a musí se vypnout a zapnout, aby byla provedena sušící operace. Zkontrolujte si tedy barvu nákladu na vozíku, pokud je bílá, vypněte větrák, aby vozík mohl z tunelu odjet. Posuňte si vozík k jeřábu a seberte zakalený elemetalní ingot (primed bar) z vozíku.

Tak a teď je čas konečně sejít po schodech v severozápadním rohu haly ještě o jedno patro níž. Ocitnete se v chodbě, vedoucí na jih, kde je zablokovaná spadlými kameny. V západní stěně jsou dveře označené symbolem body run, které zatím nikam nevedou, ve východní stěně jsou dveře označené symbolem mind run, vedoucí do velké haly s podivným strojem - mind extraktorem. Otevřete mind door a běžte ke stroji. Použijte primed bar na extractor gun v pravé části stroje. Pak klikněte na levou část stroje (operate extractor hat). Nepouživejte stroj, pokud nejprve nevložíte primed bar, škodí zdraví! Stroj odsaje 20 levelů z vašeho aktuálního magic lvl a použije je na výrobu elemental mind baru. Takže si zkontrolujte, jestli těch 20 magic levelů máte, protože jinak to nedopadne dobře. Seberte si elemental mind bar (take from) z extractor gunu a běžte nahoru k pracovním stolům (workbench), kde jste vyráběli elemental shield a claw. Použijte elemental mind bar na workbench a vyrobte elemental mind helmet (musíte mít v invnetáři beaten book!). Tím je quest dokončen.

S knihou z prvního questu můžete vyrobit i elemental mind shield, stejně jako s knihou z tohoto questu můžete vyrobit i obyčejnou elemental helm. Helm i shield mají podobné vlastnosti, tj. nic neváží a dávají +6 (elemental mind helmet) a +9 (elemental mind shield) magic defence.


verze článku: 3.10.2006