Mermalionův stručný průvodce
světem RuneScape

Elemental workshop III Quest

tento úkol je jen pro platící hráče, obsahuje středně obtížný hlavolam, doba řešení cca 60 minut (s návodem).

Požadavky:
dokončený Elemental workshop II quest
lvl 20 Mining
lvl 33 Smithing
lvl 33 Defence

Odměna:
1 questpoint
8500 xp do dovednosti Defence (volitelné)
8500 xp do dovednosti Smithing
schopnost vyrábět a nosit elemental body body armor

první předběžná verze návodu.


Návod

Vybavení: hammer, 3 elemental bary nebo pickaxe a 12 coals, battered key (z questu EW1), slahed book, soft clay, hráči se nižším defence můžou potřebovat defence, restore nebo combat potiony pro obnovení defence na potřebnou hranici.

Quest začíná nálezem ragged book (book of elemental body), kterou můžete najít prohledáním bookcase nachazející se severně od dveří v chrámu v Seers village. Při pokusu o sebrání knihy se vám objeví titulní strana s charakteristikou questu a ve spodní části s dotazem, zda chcete quest začít a tlačítky YES a NO. Takže klepněte na YES a pak si přečtěte knihu. Všimněte si také plastického reliefu ve tvaru klíče na obalu knihy. Vraťte se do banky a vyzvedněte si potřebnou výbavu. Pokud nemáte battered key (ani na key ringu) nebo slashed book můžete si opatřit nový prohledáním bookcase vseverovýchodním rohu budovy jižně přes ulici od elemental workshopu. Musíte dropnout slashed book, pokud ji máte, a po získání její kopie prohledáním knihovny musíte klepnout na "click here to continue" abyste získali i klíč.

Nyní použijte soft clay na ragged book a tím získáte key mould - formu pro odlití klíče ke dveřím k body workshopu. Jděte dolů do workshopu 1 a pokud nemáte elemental bary, tak si opatřete tři elemental ores (zabitím elementálů, kteří vás napadnou při pokusu o dolování z kamenů v západní části workshopu 1) a použijte je na výheň v jižní části workshopu 1 (společně s 12 kousky uhlí). Pokud dostanete zprávu, že výheň není dostatečně rozpálená, zkontrolujte, zda se vodní kolo v severní části workshopu 1 točí a zda dmychadlo ve východní části pumpuje. Pokud tomu tak není, musíte tato zařízení reaktivovat a to přesně v tomot pořadí. Pak použijte na furnace ještě i jeden z elemental barů a odsouhlaste výrobu elemental key. S novým klíčem a dvěma bary jděte do středu workshopu 1 a sestupte do workshopu 2. Workshopy 2 a 3 se nachází ve vaší privátní instanci hry čili pokud se odlogujete nebo jí opustíte jiným zpusobem, budou předměty, které jste tam upustili, nenávratně zničeny. Pokud tam zemřete, bude váš hrob umístěn ve workshopu 1 poblíž schodů do workshopu 2 a na stejném místě se také objevíte po zalogování do hry, pokud jste se odlogovali kdekoliv uvnitř workshopu 2 nebo 3.

Jděte na jih k jeřábu, položte jeden elemental bar na vozík, pokud vozík není v pozici u jeřábu, musíte ho tam dopravit pomocí ovládací páky vozíku v ohrádce na sever od vás. Nyní zatáhněte za pravou páku, počkejte až drapák sjede dolů a sebere elemental bar s vozíku a pak za tutéž páku zatáhněte znovu. Přejděte k levé páce a zatáhněte za ní, jeřab se otočí nad lávové pole na jihu. Přejděte opět k pravé páce a spusťte drapák i s vaším barem do lávy. Počkejte, až změní barvu a pak ho vytáhněte, otočte levou pákou jeřáb nad vozík, pravou pákou ho naložte a zvedněte prázdný drapák nahoru, aby vozík mohl odjet. Neberte rozpálený ingot z vozíku! Zdraví škodlivé! Běžte k páce ovládání vozíku na sever od vás a jednou zatáhněte. Vozík s rozpáleným ingotem se posune pod lis. Počkejte, dokud se nezastaví, a pak zatáhněte za paků od lisu. Pokud dostanete hlášení, že lis nemá dostatek energie (power), tak se vraťte nahoru do workshopu 1 a zkontrolujte vodní kolo a dmychadlo (viz výše). Po slisování baru posuňte vozík o další čtvrtobrátku kruhu k vodnímu tanku. Tam nejprve zatáhněte za páku na otevření dveří, pak klikou vedle páky vysuňte drapák a dalším kliknutím na kliku ho i s vozíkem zasuňte zpět do tanku. pak zavřete pákou dveře a otevřete kohout na levé straně. Pokud by voda náhodou okamžitě odtékala, tak skočte zavřít kohout napravo. Jakmile se tank zaplní vodou a bar změní barvu na modrou tak zavřete levý kohout a pak jděte k pravému kouhout, otevřete ho, počkejte až se voda vypustí a pak kohout zase zavřete. Vyndejte bar z tanku stejným způsobem, jako jste ho do tanku vložili. Posuňte vozík k sušičce a až se uvnitř zastaví, stiskněte páku k roztočení ventilátoru. Počkejte až bar zbělá a stiskněte páku znovu. tím zastavíte ventilátor a umožníte odjezd vozíku ze sušičky. Posuňte vozík zpět pod jeřáb a vezměte si z něj primed bar. Celou proceduru zopakujte s druhým barem a pak jděte o patro níž po schodišti v severozápadním rohu, pak chodbou na jih až ke dveřím s body symboly na jižním konci západní stěny.

Použijte ragged elemental key na dveře a tím je odemknete a octnete se v Elemental workshopu 3. Workshop 3 má dvě úrovně, vstupní dveře vedou na horní úroveň tvořenou rampou se schdišti po stranách. Rampa vybíhá do středu prostory a tam je na rampě umístěna malá místnůstka s dveřmi, úzkým podlouhlým otvorem - slotem - vlevo od dveří a pákou a velkým červeným tlačítkem uvnitř místnůstky. Dveře lze otevřít vložením primed baru do slotu u dveří. Páka uvnitř slouží k uzavření a otevření dveří, pokud jste uvnitř místnosti, a tlačítko slouží k nabití vloženého baru body energií - dveře musí být během aktivace zavřené a musíte mít dostačně vysokou aktuální úroveň defence. Vypadá to jednoduše až na "malý" problém. Aby bylo možné tlačítko použít, je nutné před každou aktivací nejprve "nabít" mechanizmus umístěný pod tlačítkem ve spodním patře workshopu 3. A tím se dostávám k té složitější části questu, protože prvotní aktivace tohoto mechanizmu může hráčům, kteří nemají rádi hlavolamy, způsobit skutečné bolení hlavy. Obrňte se tedy tedy trpělivostí a sestupte po kterémkoliv schodišti dolů.

Věnujte pozornost lupě (na obrázku dole), která se vám objeví v horním levém rohu hlavní obrazovky. Stisknutím této ikony můžete přepínat zobrazení místnosti na pevné zobrazení vysoko shora z východu a vámi normálně používaným zobrazením. Pevné přehledové zobrazení může pomoct pro získání přehledu o aktualních pozicích jednotlivých dílků hlavolamu a usnadnit vám pohyb kolem hlavní části hlavolamu. Běžný pohled šikmo shora vám zase dá lepší představu o tom, kam který dílek má zapadnout a umožní vám pohled i z jiné světové strany, což je důležité pro pochopení, kam má být který dílek vlastně přesunut. V pevném zobrazení také není plně přístupný pomocný ovladácí panel u západní stěny. Tento panel je tvořen dvoumístným čítačem (C1) od 50 k nule a dvěma pákami, ta nalevo (jižní) je RESET a ta napravo (severní) je UNDO. Páka UNDO vrátí jeden předchozí tah (včetně hodnoty čítače tahů). Páka RESET obnoví počáteční horizontální pozice všech dílků, reaktivuje čítač tahů c1 a nastaví ho na hodnotu 50. Neobnovuje vertikální pozice dílků ani neresetuje již aktivované části mechanizmu hlavolamu. Aby nedošlo k nechtěnému resetování hlavolamu, generuje páka RESET nejprve dotaz, zda si hráč skutečně přeje puzzle vrátit zpět a teprve při kladném potvrzení je příkaz proveden. Pokud aktuálně aktivní čítač tahů dočítá do nuly, dojde k zablokování puzzle a stisk páky RESET je pak jedinou možností, jak pokračovat v řešení. Po aktivaci mechanizmu *4* se už použití páky RESET nedoporučuje, protože je lepší mít aktivovaný "nekonečný" čítač c3 než čítač c1 s pouhými padesáti tahy. Pokud opustíte workshop nebo pokud se odlogujete, zůstane puzzle ve stejném stavu, v jakém jste ho zanechali.

Jak můžete vidět na obrázku nahoře, je hlavolam klonem oblíbených puzzle typu "slide". Puzzle je tvořeno jakousi "nádrží" jejíž "dno" je rozděleno na čtvercové dílky, z nichž jeden chybí a je tedy možné na prázdné místo přesunout některý ze sousedních dílků. Posun dílků se děje stisknutím jedné z ovládacích pák rozmístěných po vnějším obvodu "nádrže". Pokud stisknete páku v jejímž sloupci či řadě se právě nachází prázdné políčko, nestane se nic a ani se vám nezapočítá žádný tah. V opačném případě bude prazdné políčko vytvořeno v řadě či sloupci, ve kterém jste stiskli páku kolmo na pozici aktuálního prázdného políčka a všechny dílky ležící mezi starou a novou pozicí prázdného políčka budou přesunuty daným směrem. Pokud při stisknutí páky dojde k přesunu alespoň jednoho dílku, bude na aktivním čítači odečten právě jeden tah (bez ohledu na počet přesouvaných dílků). Na počátku je aktivní čítač c1, který vám dává prvních 50 tahů. Aktivací mechanizmu *2* lze aktivovat čítač c2, který vám dá dalších 50 tahů. Aktivací mechanizmu *4* se pak aktivuje čítač c3, který je zaseklý a umožňuje dále řešit puzzle bez nutnosti šetřit tahy. V nádrži jsou rovněž rozmístěny pevné mechanizmy *1*, *2*, *3*, *4*, *5* a *X* a zdrojový mechanizmus ve středu východní strany. Cílem hlavolamu je aktivovat ve správném pořadí jednotlivé mechanizmy jejich propojením se zdrojovým mechanizmem pomocí nepřetržitého řetězu dílků s převodovými koly. Propojovací kontakty cílových mechanizmů jsou při tom v různé výšce, takže pro propojení vyšších mechanizmů je potřeba použít speciální dílky s několika převodovými koly na sobě, které jsou na počátku "zaparkovány" v západní části "nádrže a nelze s nimi hýbat. Aktivací mechanizmu *1* dojde ke spuštění severozápadní sekce na úroveň dna "nádrže" a tím i uvolnění převodového dílku o výšce 2. Aktivací mechanizmu *3* se spustí a odblokuje jihozápadní sekce s převodovým dílkem o výšce 3. Mechanizmus *1* a zdrojový mechanizmus je možné propojit převodovými dílky s výškou jedna. K aktivaci mechanizmu *2* a *3* je třeba převodový dílek s výškou 2 a k ativaci mechanizmů *4* a *5* k nim musíte dopravit převodový dílek o výšce 3. Aktivace cílového mechanizmu *X* je složitější. Nejprve ho musíte spustit na úroveň dna nádrže pomocí aktivace mechanizmu *5*. Pak je potřeba mechanizmus *X* aktivovat rozmístěním převodových dílků ze všech čtyř stran. Na východě přitom musí být dílek s výškou 2 a na západě dílek s výškou 3. Po aktivaci mechanizmu *X* ho musíte opět zvednout nahoru reaktivací mechanizmu *5*.


4, B, 1, F, 4, B, 1, E, 5, F, 4, B, 1, C, 2, D, 1, C


F, 6, E, 1, F, 5, C, 1, F, 5, B, 1, F, 5, B, 1, F, 3, E, 2, B


1, F, 5, C, 1, F, 5, B, 1, F, 5, B, 1, E, 5, B, 1, E, 4, B, 1, E, 4, B, 1, E


B, 6, C, 1, B, 5, E, 2, B, 4, E, 2, B, 4, E, 1, B, 2


1, E, 4, B, 1, F, 4, B, 1, C, 4, B, 1, F, 4, B, 3, C, 4, B, 5, E, 1, B, 5, D, 4, E


first charge: D, 5, 4, E
recharge: D, E, D, 5, 4, E

Jakmile máte centrální mechanizmus "nabitý" a zvednutý nahoru, můžete vyjít po schodišti, s použitím primed baru vstoupit do místnůstky s červeným tlačítkem, zavřít pákou dveře a stisknout tlačítko. Váš defence level musí být v tom okamžiku alespoň 33 a zatím nevím, jestli pro tenhle účel lze použít navýšení levelu pomocí potions. Po stisku tlačitka ztratíte dočasně 33 levelů z defence. Pak zatáhnete za páku, vyjdete ven a vyzvednete si ze slotu váš první body elemental bar. Bohužel potřebujete k dokončení questu dva a tlačítko se při použití "vybilo", takže se musíte vrátit dolů a centrální mechanizmus zase nabudit. normálně posuňte poslední použitý dílek na sever a pak zpět na jih, tím dosáhnete spuštění centrálního mechanizmu, pak dílek odsuňte na sever, vysoký dílek posuňte na východ, čímž mechanizmus nabudíte. Pak posuňte vysoký dílek zpět na západ a nízký dílek opět na jih a tím nabuzený mechanizmus zvednete nahoru a reaktivujete velké červené tlačítko. Jak vidíte, stačí na to 6 jednoduchých tahů. Skočte si nahoru nabít body energií i druhý primed bar. Pokud vám defence klesla po prvním baru pod 33, mužete použít restore, combat nebo (super)defence potion pro jeho rychlou obnovu. S oběma body bary se vraťte do workshopu 1. Musíte mít v inventáři 2 body bary, kladivo (hammer), ragged book i slashed book (to nevím proč, ale bez ní mi to nefugovalo). Použijte body bar na stůl s kovadlinou (workbench) a odsouhlaste vytvoření body body. Tím je quest dokončen. Gratuluji.

Kromě 2000 xp do smithingu a padesáti bankovních certifikátů na uhlí obdržíte i tome of experience ve které je ukrytých dalších 6500 xp do smithingu a také 8500 xp do defence. Tyto odměny jsou pevně dané a jsou rozděleny do dvou polovin (charges). Pokud knihu zkušeností ztratíte dříve, než si všechny odměny vyzvednete, tak o tyto nevyzvednuté odměny přijdete. To může být důležité pro hráče, kteří si nepřejí zvyšovat jejich defence skill nad určitou hranici a mohou se tedy rozhodnout, že si odměnu do defence skilu prostě nevyzvednou.


verze článku: 26.5.2010