Mermalionův stručný průvodce
světem RuneScape

The Lost Tribe Quest

tento úkol je jen pro platící hráče a je klasifikován jako lehký

Požadavky:
lvl 17 Mining
lvl 13 Agility
lvl 13 Thieving
dokončený Rune Mysteries quest
dokončený Goblin Diplomacy quest

Odměna:
1 questpoint
3000 xp do dovednosti Mining
ring of life
přístup do Dorgeshuun mines


Návod

Vybavení: pickaxe (krumpáč), light source (světlo - candle, torch, lantern), tinderbox
doporučeno: runy na teleportaci (1x do Varrocku, 1x do Faladoru (nebo do Burthorpe), 2-4x do Lumbridge) a pro slabší combat lvl (cca do lvl 47) antipoison potion a trochu jídla.

Úkol začíná v zámku Lumbridge v ložnici vévody Horácia (v prvním patře) rozmluvou s rádcem Sigmundem ("Do you have any quests for me?"). Sigmund vám poví o podivném poškození zdi ve sklepení zámku a pošle vás do vesnice, poptat se, zda někdo něco neviděl. Obejděte pojmenované NPC ve vesnici a ptejte se, zda něco neviděli ve sklepě ("Do you know what happened in cellar?"). Svědek je bohužel vybírán náhodně a je pro každého hráče jiný. Může to být Bob, Hans, Fred, možná i cook nebo priest, prostě kdokoliv. Když budete mít kliku, najdete jednoho, kdo byl tou dobou v kuchyni a protože je to odvážný chlapík, mrknul se padacími dvířky dolů a zahlédl tvora, podobného goblinovi, jak prolézá otvorem ve zdi ven ze sklepa. Jenže když tam přiběhli strážní a prozkoumali díru, byla zavalená kamením a dotyčnému svědkovi nikdo nechtěl jeho historku o divném goblinovi věřit. Kdo to kdy slyšel, aby goblini dolovali vlastní chodby?. Dobrá, vraťte se do zámku a promluvte si s vévodou ("XY says he saw something in the cellar"). Vévoda je sice pořád přesvědčen, že šlo o zemětřesení, ale povolí vám další průzkum oné díry. Takže běžte do kuchyně a padacími dvířky slezte do sklepa. Ve sklepě jděte do jihovýchodního rohu a tam najdete zavalenou díru ve východní zdi. V batohu si pravým tlačítkem klikněte na krumpáč a navolte "USE". Pak vyhledejte "rubble" uvnitř díry a klikněte ("Use pickaxe with rubble"). Tím je cestu do tunelů na druhé straně otevřená. Zapalte si světlo a prolezte úzkou dírou. Kousek od vás na východ je rozcestí kde najdete na zemi ležet malou brož, seberte ji a podívejte se na ní (look at). Nic vám to neříká, ale je to stopa. Pokud sebou nechcete tahat pickaxe, jděte kousek dál jižní chodbou a prokopejte si průchod do slayer cave pod lumbridžskou bažinou. Pokud totiž spadnete do pasti v bludišti pod zámkem, skončíte ve slayer cave a budete se tudy muset vrátit (nebo vylézt východem v bažinách, ale dostat se tam bez ostnaté slayer přilbice nemusí být snadné). Pozor, pokud nemáte uzavřenou lucernu, tak vám při pádu zhasne! Což je ve slayer cave velmi nebezpečná situace. S broží (brooch) se vraťte k vévodovi a ukažte mu ji ("I dug through the rubble..."). Vévoda vám zadá úkol, zjistit o broži co nejvíc. Možná v královské knihovně ve Varrocku by mohlo něco být...

Odcestujte do Varrocku a navštivte Relda v zámecké knihovně (severní část přízemí zámku). Reldo vám o broži ani o symbolu na ní nic neřekne, ale někde v západní části knihovny by měla být kniha o historii goblinů a tam by se možná dalo něco najít. Jděte tedy k nejsevernější knihovně u západní stěny a prohledejte ji (search). Ziskáte Goblin Symbol Book. Přečtěte si ji (read), prolistujte ji až do konce a až ji zavřete, vaše postava automaticky rozpozná symbol na broži - patří goblinímu klanu Dorgeshuun. Reldo vám už před tím řekl, že jediným dalším zdrojem informací o gobliních klanech mohou být pouze gobliní generálové, takže se jich dojděte zeptat. Přemistěte se do Faladoru nebo Burthorpe a zajděte si do gobliní vesnice na sever od Dorikovy kovárny. Generály najdete v nejsevernější budově, ale pokud nemáte dokončen úkol Goblin Diplomacy, tak vám nepomůžou. Pokud tento úkol splněn máte, můžete se jich vyptat na hledané gobliny, ale počítejte s tím, že si opět budou skákat do řeči a poskytovat protichůdné informace. Šikovným vyptáváním a usměrňováním rozhovoru ("Have you ever heard of the Dorgenshuun?", "It doesn't really matter", "Well either way they refused to fight", "Well I found brooch underground...", "Well why not show me both greetings?" a "Thanks") se dozvíte legendu o ztraceném klanu Dorgeshuun a nakonec vás generálové naučí dva speciální emoticony - Goblin Dance a Goblin Bow - z nichž jeden by vám měl pomoci navázat komunikaci se ztraceným klanem.

Odcestujte zpět do Lumbridge, prolezte dírou do bludiště chodeb a běžte na první křižovatku. Všimněte si kamene se značkou. Podobný kámen najdete na každé křižovatce. Když se mrknete na předposlední stránku v knize symbolů, najdete tam stejné symboly, jako na kamenech. Jedná se o symboly severního, jižního, západního a východního klanu goblinů a v bludišti jsou použity k označení bezpečné cesty. Tj. pokud křižovatku opustíte směrem, naznačeným na kameni, nepadnete do pasti. Pasti jsou tu v zásadě dvojí, padající kameny a propadla. Padající kameny vám poškodí zdraví, propadla vás teleportují do velké jeskyně ve slayer caves. Tato velká jeskyně je v severní části propojena zavaleným (původně) tunelem s gobliním bludištěm. Na konci bludiště přijdete do dolu a tam najdete gobliny klanu Dorgenshuun. Jediný, kdo se s vámi bude bavit, je předák Mistag hned u vchodu, a to jenom pokud poblíž něj použijete emoticon Goblin Bow. Dozvíte se, že probourání zdi byla nešťastná náhoda při sledování žíly železné rudy. Když si s Mistagem promluvíte znovu, budete mít možnost návratu na druhou stranu bludiště. Ale můžete se i teleportovat nebo jít pěšky přes bludiště (pokud si troufnete). Předneste vévodovi Mistagovo vysvětlení, ale vévoda není nakloněn ho přijmout. Ve sklepě zmizelo stříbrné nádobí a je podezření, že ho ukradli goblini. Dokud nebude nádobí vráceno, nepřipadají žádné mírové jednání v úvahu.

Je na čase se podívat, co je dobrý rádce Sigmund vlastně zač. Vyberte mu kapsy (pick pocket Sigmund) a získáte malý zlatý klíček. Jděte s ním do vedlejší místnosti (té s kolovratem) a otevřte tam truhlu v severozápadním rohu. A ejhle! Najdete HAM róbu! Milý rádce je členem této podivuhodné organizace! Podělte se o tuto informaci s vévodou ("Did you know Sigmund is a member of HAM?") a vyražte na průzkum základny HAM při lesní cestě západně od Lumbridge. Vypáčte padací dvířka a sestupte dolů. Hned v první místnosti najdete bednu a když ji prohledáte, objeví se ztracené stříbrné nádobí (silverware). Jaké překvapení! Doneste rodinné stříbro zpět vévodovi a rádce Sigmund bude propuštěn. Vévoda vám dá dokument(peace treaty), který máte donést goblinům a dohodnout s nimi podpis mírové smlouvy. Takže znovu projděte bludištěm až k Mistagovi a pokecejte. Nasleduje velmi dlouhá animace ze setkání vás, Mistaga, Horacia a Ur-taga, na jejímž konci dostanete odměnu a tím bude úkol dokončen.