Mermalionův stručný průvodce
světem RuneScape

Lunar Diplomacy Quest

tento úkol je jen pro platící hráče a je klasifikován jako středně těžký

Požadavky:
dokončený Rune Mysteries quest
dokončený Lost City quest
dokončený Shilo Village quest
dokončený Fremennik Trials quest
lvl 5 Herblore
lvl 40 Defence
lvl 49 Firemaking
lvl 55 Wodcuting
lvl 60 Mining
lvl 61 Crafting
lvl 65 Magic
schopnost zabít lvl 111 monstrum

Odměna:
2 questpointy
5000 xp do dovednosti Magic
5000 xp do dovednosti Runecrafting
přístup k oltáři pro výrobu astral run
možnost používat Lunar spell book


Návod

Vybavení: tinderbox, pestle and mortar, pickaxe, spade, hammer, 400gp, needle, threads (1-4), dramen staff, talismany nebo tiáry pro přístup ke 4 elementálním oltářům (nebo přístup přes abyss)
doporučeny marentil, guam, teleport to falador, duel ring, teleport to lumbridge, teleport to varrock, nebo plne nabity glory amulet, teleport to camelot/enchanted lyre a nějaké to jídlo. Postavy s dostatečným skilem construction si mohou přesunout svuj dům do Rellekky (viz pozice na mapě) a využívat teleport to house a případné portály v domě k rychlejší přepravě.

Úkol začíná na severním konci západního mola v Rellecce. Vezměte si tinderbox a neberte si žádný amulet a nechte si ještě nejméně 2 volná místa v batohu. Vlastně byste si neměli brát nic než ty zápalky (a případně boots of lightness), abyste mohli déle běhat. Na konci mola najdete fremenického piráta Lokara, se kterým můžete trošku pokecat. Tedy jen pokud splňujete podmínky pro quest. V rámci rozhovoru ("You've been away from these parts a while?" a "Why did you leave?") vám Lokar nabídne cestu na Lunar isle, sídlo proslulého Měsíčního klanu. Ten je ale odvěkým nepřitelem fremenniků a členové obou klanů se zabíjejí na potkání. Uvažíte-li, že jste de-facto také fremennik a že to příslušníci měsíčního klanu snadno zjistí, protože umí číst myšlenky, nevypadá výlet na měsíční ostrov jako příliš dobrý nápad. Ovšem protřelý dobrodruh vašeho formátu se hned tak něčeho přece nelekne ("Why not, I'always wandered what the state of my innards are!"). Navíc Lokar ví, jak na to. Prostě jděte za Brundtem a požádejte ho o Seal of Passage, nejlépe pod záminkou diplomatické mise na Lunar Isle. Pod ochranou diplomatické imunity můžete měsíční ostrov bezpečně navštívit a s nějakou diplomatickou misí se tam přitom nemusíte moc unavovat, stejně nikdo nebude předpokládat, že by vedla k nějakému pozitivnímu výsledku.

Běžte tedy do hostince a pokecejte s náčelníkem Brundtem. Vyberte možnost "Ask about a Seal of Passage" a proklikejte rozhovor až do konce. Dostanete velký a těžký (váží 5 kg!) medailon (diplomatickou pečeť), který si zavěste na krk a raději ho nesundávejte. Pokud se pokusíte na Lunar isle promluvit s kýmkoliv bez tohoto amuletu, budete teleportováni do Relleky. V Rellecce není banka, takže pokud máte amulet v bance, budete si pro něj muset dojít až do seers village. Pokud se vám ho podaří zničit nebo ztratit, dá vám Brudnt nový. S nasazeným amuletem se vraťte k Lokarovi a můžete vyrazit na cestu ("Arr! Yar! Let's be on our way, yar!").

Lokar vás dopraví do tajného pirátského přístavu. Dál s vámi raději nejde, jen vám řekne, že kapitána najdete na palubě. Vyšplhejte tedy po žebříku na molo a pak hned po dalším žebříku ještě výš na zvýšené molo a přejděte po lávce na palubu skutečně velké pirátské lodi. Vyhledejte kapitána Bentleyho a důkladně si s ním pokecejte. Probírejte otázky pěkně odshora dolů, až zvolíte tu třetí, loď vyrazí na cestu. Ovšem na měsíční ostrov nedorazí. Pěkně opíše kruh a vrátí se zpět do pirátského přístavu. Pokecejte znovu s kapitánem, ten vás pošle za navigátorem. Slezte o patro níž a vyhledejte navigátora v kajutě na zádi (na jihu). Navigátor (Birds-eye Jack), vám moc nepomůže, běžte si tedy znovu promluvit s kapitánem. Pak běžte zpět za navigátorem. Ten prohlásí, že to jeho vina není a že nejpravděpodobnější příčinou je prokletí. Patrně je na lodi nějaký smolař. Bude třeba ho najít a hodit přes palubu. No a když o tom tak navigátor uvažuje, ty divné věci se začaly dít s vaším příchodem na palubu...

Rychle se s navigátorem rozlučte a jděte pátrat po prokletém smolaři (jinx) na palubě, než se ta myšlenka rozšíří. Nejprve vylezte nahoru na hlavní palubu, běžte až úplně na příď a tam si promluvte s pozorovatelem (Eagle-eye Schultz). Vyzbrojeni jeho informacemi se vydejte zpět do podpalubí. V prvním podpalubí jděte na příď a sestupte do druhého podpalubí. Tam jděte na záď do lodní kuchyně a pokecejte s kuchařem (Beefy Burns). Od kuchaře běžte zpět na hlavní palubu a v zadní kajutě si promluvte s prvním důstojníkem (First mate Davey-boy). Ten o ničem neví a nic neviděl, celou dobu strávil na hostině a ani se odtamtud nehnul. Hmm. Vyjděte z kajuty a vyšplhejte na horní záďovou palubu. Tam si promluvte s plavčíkem (Cabin boy), ten se chová podivně, ale nic se od něj taky nedozvíte. Nakonec si pokecejte s druhým pirátem na této palubě (Lecherous Lee). Lee si vzpomíná, že na oslavě viděl prvního důstojníka, jak asi na dvacet minut odešel neznámo kam. Dobře, konečně se někam dostáváme. Běžte o patro niže a konfrontujte prvního důstojníka s tímto svědectvím. Davey si nakonec vzpomene, že hostinu skutečně opustil. Nemohl nikde najít plavčíka, i když se skutečně snažil, takže nakonec musel jít zkontrolovat ukotvení lodi a zajištění plachtoví sám. Což ovšem znamená, že z oslavy zmizel na chvíli ještě i plavčík.

Vraťte se opět na horní palubu a uhoďte zhurta na plavčíka. Ten se nakonec přizná, že se dohodl s nějakou dívkou z měsíčního klanu, že namaluje 5 podivných symbolů na různá místa na lodi výměnou za velení lodi (ehm). Rozhodně netušil, kam to celé povede a až dorazí na měsíční ostrov, důkladně si to s tou dívkou vyřídí. Ale teď ho prosím vás neprozraďte nebo to s ním špatně skončí. Plavčík si bohužel jen velmi matně pamatuje, kam ty symboly vlastně nakreslil, a navíc ty symboly jsou viditelné jen v zelenem světle. Plavčík vám s radostí předá prázdnou lampu a smaragdovou čočku (emerald lenses). Ty musíte složit dohromady a rozsvítit. Nyní je na řadě hledání symbolů. První symbol najdete na něčem velikém a kovovém a to dokonce hned tady na záďové horní palubě - použijte (use - pravým tlačítkem) smaragdovou lampu na východní kanón. Objevený symbol smažte ("Rub away!"). Tak dobře, ještě čtyři. Nyní běžte až úplně dolů do druhého podpalubí a tam si posviťte na truhličku severozápadně od žebříku, potom na sloup (support) severně od kuchyně (tj. ten nejjižnější) a v samotné kuchyni na dvě velké bedny složené na sobě ve východní části. Pak vylezte opět na hlavní palubu a jděte do velké zadní kajuty. Tam najdete na severní zdi západně od dveří viset mapu (wall chart) a na ní bude namalovaný ten poslední symbol. Jakmile smažete poslední z pěti symbolů, pokecejte s kapitánem a hurá na měsíční ostrov!

Sešplhejte dolů z přístavního mola (opět po dvou žebřících), ujistěte se, že máte nasazen Seal of Passage, a vydejte se podél městské hradby směrem k bráně (tj. na sever). Po vkročení do brány bude následovat animace. Až skončí, vejděte do města a zkuste se nejprve trochu ziorientovat. Hned za bránou najdete nalevo obchod s oděvy a za ním general store a napravo banku. Pokud půjdete dále ulicí na západ, narazíte na velký dům s ceremoniální pánví (brazier). Tu budete během questu potřebovat. Poblíž vhodu do ceremoniálního domu najdete členku klanu Selenu, na sever od ceremoniálního domu najdete dům členky klanu Pauline a když půjdete úplně na jih, narazíte na domeček členky klanu Meteory. Po městě levituje (několik čísel nad zemí) hrstka členů měsíčního klanu, ale jediná, s kým si musíte v této fázi questu promluvit, je právě Meteora. Pak se vraťte k bráně do města. Vyjděte ven a běžte na jih k přístavišti a dál na pole flaxu jižně od přístavního mola. Zapněte si běh a běžte na jihovýchod, pak přes most na jih a odtud přímo na východ až dorazíte k astrálnímu oltáři. Agresivních Suqahuů si zatím nevšímejte. Poblíž oltáře se pohybuje další členka měsíčního klanu - Oneiromancera. Pokud by snad měsíční klan měl něco jako vůdce, byla by to ona. Takže zahajte složitá diplomatická vyjednávání, ale ničeho se nebojte - rozhovor bude dlouhý, ale zcela linearní. Jak se zdá, je celé to mnohasetleté nepřátelství patrně pouhé kulturní nedorozumění. Možná, kdyby se nějakému fremennikovi podařilo pochopit magické cesty měsíčního klanu, ledy by se trochu pohnuly. No a co třeba vy? Tak by se dalo začít třeba hned. No tak úplně hned zase ne, před složením zkoušek měsíčního klanu si musíte nejprve opatřit pár věcí. Abyste toho nemuseli dělat moc najednou, bude vám Oneiromancera zadávat potřebné úkoly postupně.


mapka Lunar Isle (bude až Jagex vydá update oficialní mapy)

První věc, kterou budete potřebovat, je waking sleep potion. S tím by vám mohla poradit Baba Jaga. Vraťte se do města a najděte úzký průchod na sever mezi bankou a hradbou. Tím se dostanete do severní části města, kde na zcela volném prostranství neúnavně pochoduje křížem krážem chaloupka na kuřích nožkách. V chaloupce bydlí (jaké překvapení!) Baba Jaga, od které si po skončení questu budete moct nakoupit i nějaké ty runy včetně astrálních. Teď ale potřebujete ten lektvar. Pokecejte s babuškou jaguškou na dané téma ("The Oneiromancer told me you may be able to help...") a dostanete recept a speciální lahvičku. Zabijte několik Suqahů, nejlépe ty severně od města, protože ti nepoužívají magii. Kůže si schovejte, budete je potřebovat později. Jakmile budete mít všechny ingredience na letkvar polospánku (tj. guam, marentill a suqahův zub), vraťte se do města, zub rozdrŤte v moždíři (pestle and mortar) a vše smíchejte společně s vodou do lahvičky od baby jagy (hned vedle banky je domeček s dřezem). Vemte si věci na teleportování do blízkosti elemental oltářů, talismany/tiáry pro přístup k oltářům (nejdete-li přes abyss) a potom teleport zpět do camelotu či rellekky a k tomu ještě dramen staff a běžte odevzdat lahvičku s letkvarem Oneiromanceře.

Nyní je potřeba svázat elementy s vaší dramen staff a vytvořit z ní tak měsíční hůl - lunar staff. Po dokončení questu budete schopní lunar staff používat stejně jako kdyby to byla obyčejná dramen staff. Elementy je třeba vázat ve správném pořadí - Air, Fire, Water a Earth (naštěstí je to přibližně nejvýhodnější cesta). Obejděte všechny runecrafting chrámy v daném pořadí a v každém použijte vaši hůl na oltář. Na konci se z ní stane lunar staff, kterou zatím nemůžete používat. Dopravte se zpět do Rellekky, a přes rozhovory s Lokarem a kapitánem Bentleym se dopravte zpět na ostrov. Hůl běžte odevzdat Oneiromanceře a dostanete hned další úkol.

No vlastně dostanete těch úkolů hned osm - získat ceremonialní oblek, který se skládá z osmi částí. Na každou se Oneiromancery pečlivě vyptejte. Pak se vraťte do města a pokecejte se Selenou ("I am looking for a ring"), která vám prozradí, kde je zakopaný prsten, potom pokecejte s Pauline Polaris a pokuste se uhodnout, jak se jmenuje. Nejdriv zkuste "Pauline", ale to je jenom přezdívka, pak použijte nápovědu, kterou vám dá a vyberte jméno "Jane Blud-Hagic-Maid". Za to od ní dostanete plášť. Potom si pokecejte s Meteorou o jejím amuletu/tiáře a běžte pobít par Suqahů. Až vám z jednoho vypadne speciální tiára, vemte ji k Meteoře a dostanete za ní ceremoniální amulet. nyní si vezměte 4 suqah hides (sbírali jste je, že?), jehlu a nitě (dají se koupit v místním obchodě s oděvy) a 400gp a běžte do obchůdku s oděvy naproti od banky přes ulici. Pokecejte dvakrát za sebou s vlastníkem obchodu na téma ceremoniálního ošacení ("You know the ceremonial clothes?") a získáte 4 zpracované kůže, ze kterých si pomocí jehly a nití vyrobte boty, rukavice, kalhoty a vestu. Zbývá helma a prsten. Vemte si krumpáč a běžte do dolu, který se nachází v severovýchodním cípu měsíčního ostrova. Pozor! Suquahové tady vypadají stejně jako ti ostatní, ale používají v boji kromě šavle také ice magic! Takže si raději vezměte dragon hide armor a nějaké jídlo. V dolu se dá těžit zlato, stříbro, drahokamy a rune essence. Kromě toho se tam ale na každém mining spotu nachazejí krápníky (stalagmity), ze kterých je možne v průběhu questu vytežit jedno lunar ore. Což proveďte a vraťte se do města. Vemte si místo krumpáče kladivo a přesuňte se lodí nebo teleportem do Relleky. Tam si ve furnace vyrobte z lunar ore lunar bar (jde to i kouzlem superheat, ale stejně potřebujete kovadlinu) a ten pak použijte na kovadlinu (anvil) a vyrobte si ceremoniální helmu. Vraťte se zpět na Lunar Isle a běžte do banky. místo kladiva si vezměte spade a vyberte všechny části ceremonialního oděvu, které máte (mělo by jich být 7). Běžte směrem k Oneiromanceře a po překročení posledního mostu směrem na jih zahněte přes další most na západ a běžte směrem na západ kam až to půjde. Tam byste měli někde najít modrou kytku. Postavte se na ní a klikněte na rýč v batohu. Měli byste vykopat prsten. Se všemi věcmi se vraťte k Oneiromanceře.

Ta si vaše věci nejprve vezme zpět a pak vám je všechny vrátí včetně hole a letkvaru a navíc dostanete třísky (kindling) z prvního magického stromu na světě a stručné instrukce k použití. Nyní už si můžete všechno obléct, ale raději si ještě neberte amulet a nechte si na krku Seal of passage. V bance si odložte co nejvíc můžete, potřebujete hlavně zápalky a nějaké jídlo, hodí se i co nejlepší woodcutting axe a pro slabší combat lvl možná i nějaké potiony pro boj s lvl 79 "monstrem". 4 místa si nechte volná nebo si je obsaďte levným jídlem. Vyměňte si seal of passage za ceremoniální amulet a pokud chcete, můžete ušetřit jedno místo v batohu uložením diplomatické pečeti do banky přes pravé tlačítko volbou "quick use bank both" (tuto volbu můžete použít i bez nasazené diplomatické pečeti). Běžte do místnosti s ceremoniálním ohnišťem (brazier). Použijte waking sleep potion na ty třísky, potom tinderbox na brazier (tím ho zapálíte) a nakonec na něj použijte namočené třísky. Tím se přenesete do dreamlandu a vaše zkouška může začít. Sen můžete opustit přečtením knihy na podstavci uprostřed nebo odlogováním. Ale pozor! Pokud dreamland opustíte, ať už přečtením knihy nebo odlogováním, budete si muset dojít k Onairomanceře pro další davku třísek a nový lektvar! Čili je lepší si na to vyhradit dostatek času a pokusit se to zvládnout na jeden zátah. Pokecejte s eterickou bytostí a můžete začít plnit jednotlivé testy. Mimochodem s tímhle éterickým maníkem musíte pokecat pokaždé, když úspěšně dokončíte nějaký úkol, jinak vás to nepustí na další. Celkem musíte zvládnout 6 testů a po jejich splnění dostanete možnost splnit ještě jeden finální test. Do míst jednotlivých testů se dostanete stoupnutím (step-in) na malé barevné kruhové plošinky rozmístěné po obvodu centráního "ostrova". Vratíte se stejnou cestou, ale pokud se rozhodnete zkusit test, tak vás examinátor na jeho konci pošle zpět na centrální ostrov sám od sebe.

Test 1. - "The race is on!" - závod v běhu, dostanete se tam pomocí malé barevné plošinky přímo na východím okraji "ostrova". Úkoly je možné řešit v libovolném pořadí, ale tento doporučuji vzít jako první, protože při něm můžete přijít (čti "přijdete") k úrazu. Než splníte ostatní úkoly, doplní se vám zdraví a tím můžete ušetřit nějaké jídlo před finálním soubojem. Zapněte si RUN, pokecejte s éterickým expertem a souhlaste s na první pohled nespravedlivým závodem ("OK"). Odstartujte, doběhněte k první ze čtyř překážek a pokuste se jí přeskočit (klikněte na ni). Pokud se vám ji přeskočit nepodaří, obdržíte zranění za 8hp, takže pozor. Váš soupeř má sice kratší trať bez překážek a zatáček, ale zase jde vycházkovým tempem, takže pokud se vam podaří neselhat více jak třikrát, máte šanci ho předběhnout a souboj vyhrát. Asi to bude chtít několik pokusů.

Test 2. - "Chop, chop, chop away" - závod v sekání dříví, Přesvědčte se, že máte 4 volná místa v batohu a pokecejte s místním dřevorubcem. Sohlaste s malým závodem v sekání dřeva ("Ok, let's go!") a pusťte se do práce. Vaše stromy jsou na opačné (západní) straně "ostrova" a nasekané dřevo budete ukládat (deposit) na hromadu ve střední části (na tu blíž k vaším stromům, tj. tu jižnější). Eterický dřevorubec seká a ukládá dřevo po dvou polínkách, vy to dělejte po 4 polínkách a nebudete mít problém ho porazit. Nemáte-li sekeru, dostanete od něj jednu bronzovou zdarma.

Test 3. - "Where am I?" - najdi cestu přes propast, to je nepříjemný úkol, pokecejte s průvodcem a pusťte se do toho. Když zvolíte špatnou cestu, vrátí vás to zpět na začátek. Pro lidi s menší trpělivosti nebo kratší pamětí zde uvádím řešení: vyberte si druhou plošinku zprava a pak pokračujte dopředu, pak uplně doleva a po levém kraji třikrát dopředu, potom doskákejte prozměnu úplně doprave, tam skočte dvakrát dopředu a pak dokákejte zase úplně doleva. No a pak zbývají poslední dva skoky vpřed a máte úkol splněn. Jen doufám, že jagex nevybírá řešení tohoto hlavolamu náhodně...

Test 4. - "Anything you can do..." - Noty všude kolem? Můůůůzika! Ehm ,tedy vlastně ne, jen taková soutěž jako mim random event. Doporučuji si nejprve procvičit jednotlivé emotikony, obzvlášť pokud je běžně nepoužívate. Pak pokecejte s éterickým mimem a souhlaste s jeho malým testíkem ("Suppose I may as well have a go"). Začněte honit mima po ostrově. Vždy když k němu dojdete, tak si nejprve natočte obrazovku tak, abyste na něj dobře viděli a potom teprve na něj klikněte. Mim předvede emotikon a vy ho musíte zopakovat. Pokud se netrefíte, můžete vybrat jiný emotikon (tentokrát snad správný) a ještě pořád vám mim to uzná za správné řešení. Zopakujte po mimovi 5 emotikonů a máte úkol splněn.

Test 5. - "A game of chance" - hra v kostky, jednoduchá hra, eterický hráč vám řekne postupně 5 čísel z rozmezi 12 až 30 a vy musíte otočit kostky tak, aby v součtu vyšlo to požadované číslo. Kostky se naštěstí neotáčejí náhodně, ale mají jen dvě možné hodnoty, mezi kterými se překlapějí. Kostky uprostřed mají hodnoty 6 a 1, kostky vlevo hodnoty 3 a 4 a kostky napravo hodnoty 5 a 2. Základní součet kostek na začátku úlohy je 21 (a tohle číslo po vás hráč nikdy chtít nebude). Pokud potřebujete například přičíst 1, otočte kostku vlevo s hodnotou 3 (se třemi oky na horní straně). Pokud potřebujete naopak 1 odečíst, otočte kostku s hodnotou 4. Kompletní řešení viz tabulka:

SoučetKostkySoučetKostkySoučetKostky
126,5,4185251,4
136,5195,3261
146,5,3203271,3
156,4223281,2,4
166232,4291,2
176,3242301,2,3

Test 6. - "Communicating in numbers" - číselné řady, fuj! Já už jsem přece jenom postarší pán s rezavými mozkovými závity a Jagex mi udělá tohle! No nic, mládí vpřed! A tak dále. Takže podstatou tohoto testu je, že vám místní numerošílenec řekne číselnou řadu, vy si ji musíte doplnit o dvě následující číslice a potom na ně postupně kliknout (kolem ostrova jsou rozmístěny veliké číslice od 0 do 9). Pokud se vám to nepodaří, dostanete k vyřešení jinou řadu. Jakmile jich dořešíte správně 5, bude váš úkol splněn. Mimochodem, řady se mohou během testu opakovat (totéž platí pro předchozí dva testy). Příklad: 1,1,1,2,1,3,1,4 ... 1,5 ...

Finální test - souboj se sebou samým. Když dokončíte prvních 6 testů, nabídne vám hlavní éterický chlápek poslední finální testík. Tedy pokud jste připraveni, že. Když budete souhlasit ("Of course. I'm ready.") , odešle vás na podobně vypadající ostrov, kde se setkáte se svou kopii, která ale bude mít combat lvl 79. Zabijte se/to ("Me"), ale bude to trošku ztíženo neustálým náhodným teleportování obou vašich já do různých koutů ostrůvku. Jakmile se vám to podaří, pokecejte naposledy s centralním eterickým maníkem a přečtěte si knihu na podstavci uprostřed ostrova ("yes"). Tím se probudíte v reálném světě Gielinoru a můžete si dojít k Oneiromanceře pro zaslouženou odměnu. Pokud jste si uložili Seal of Passage do banky, nezapomeňte si ho zase vyzvednou (opět volbou quick use bank both) a nasadit, než si Oneiromancerou promluvíte.

Za odměnu dostanete 50 astrálních run, další si můžete koupit od baby jagy a nebo vyrobit sami, potřebujete na to lvl 40 runcerafting a pure essence, pokud máte 82+ runecrafting, můžete dělat 2 astral runy z jedne pure essence. Runecrafting se provádí na tom oltáři u Oneiromancery (ale nedá se k němu dostat přes Abyss, jen pěkně pěšky). Ten samý oltář můžete použít i pro přepnutí vaší knihy kouzel na sadu lunárních kouzel volbou "pray". Na analýzu jejich užitečnosti je zatím ještě brzy, ale některá vypadají zajímavě. Ovšem neexistence skutečných útočných kouzel může řadu hráčů od používání této kouzelné sady odradit. Jsou to kouzla evidentně určená spíše pro týmovou podporu.


verze článku: 28.7.2006